Matka Ziemia

By deszcz padał, wiatr powiewał, ogień grzał, a Matka Ziemia rodziła

By deszcz padał, wiatr powiewał, ogień grzał, a Matka Ziemia rodziła

By deszcz padał, wiatr rozwiewał, ogień grzał, a Matka Ziemia rodziła. Tego potrzebujemy dziś, tego potrzebowali nasi przodkowie i będą potrzebować nasze dzieci, wnuki, prawnuki…

Dlaczego warto zadbać o naszą Matkę Ziemię?

Nasza niebieska planeta karmiła i chroniła swoich mieszkańców zaopatrując we wszystko czego potrzebowaliśmy przez miliony lat. Matka Ziemia dostarczała nam i jeszcze dostarcza wystarczająco dużo jedzenia, wystarczająco dużo wody, daje nam różnorodność roślin, by nas karmiły i leczyły. Nikt nie musi być głodny i bezdomny.

W ciągu ostatnich stu lat udało nam się zanieczyścić wodę, tak, by nie nadawała się do picia, powietrze, by nie nadawało się do oddychania, zatruliśmy nawozami ziemię i modyfikujemy rośliny. Wkrótce lasy Amazonii przerobimy na pudła kartonowe służące do opakowania nadprodukcji sprzętu elektronicznego. Zaślepieni chciwością posiadania dóbr materialnych, gonieniem za komfortem wyeksploatowaliśmy i wyczerpaliśmy główne złoża naruszając delikatną równowagę naszej planety. „Przehandlowaliśmy dobrobyt przyszłych pokoleń na natychmiastowy zysk” mówi Grandmother Agnes (w Grandmothers Counsel the Word zebranych przez Carol Schaeffer).

Międzynarodowa ekonomia upada, terror, bieda, nierównomierne rozłożenie dóbr materialnych, głód, choroby, nowe wirusy, moc i możliwości naszej planety na podtrzymanie życia słabną i kończą się. Podstawowe naturalne rytmy tracą równowagę. Zmienia się klimat, zmniejsza powłoka lodowa biegunów i traci harmonię nasz ekosystem. Wciąż rosnące siły destrukcji człowieka wpływają na nieprzewidywalne siły natury.

Ziemia od długiego czasu ostrzegała. Teraz zmusza nas do słuchania. Coraz gwałtowniej destrukcyjne zjawiska naturalne, jak huragany, tornada, powodzie, trzęsienia ziemi każą kierować nasza uwagę na konieczność odnowy, odbudowy delikatnej równowagi koniecznej do utrzymania ekosystemu Ziemi.

Nadszedł ostatni moment, jeśli nie jest już za późno na tworzenie nowego stylu wspierającego życie na naszej planecie i odzyskanie planetarnej równowagi. Nasza Planeta wzywa nas do powrotu do życia w zgodzie z naturalnymi cyklami Słońca, Księżyca i Ziemi, wszystkiego tego, co zgubiliśmy goniąc za materią. Musimy wrócić do organicznej uprawy roślin i wytwarzania żywności, zaprzestania genetycznej modyfikacji roślin, ochrony nasion, likwidacji monopoli, ochrony wody. Koniecznością staje się znalezienia wspólnego języka medycyny aliopatycznej i tradycyjnej.

W ostatnim czasie obserwujemy powrót do zapomnianych rytuałów i systemów kosmologii rdzennych ludów całego Świata. Czy możliwe jest by historia ludzkości zatoczyła koło i rozwiązania dzisiejszych problemów możemy znaleźć w tradycji rdzennych narodów?

Struktura wierzeń tradycyjnych plemion jest spójna. Ludzie, zwierzęta, rośliny, Ziemia, Niebo, Słońce, Księżyc gwiazdy i wszystko co nas otacza jest całością, jest Jednością, a my jesteśmy częścią tej Całości. Każda społeczność jest częścią sobie właściwego środowiska i dlatego jest unikalna, a ludzkość składa się z tysięcy unikalnych społeczeństw.

Podstawą przeżycia plemienia była jego zdolność do życia nie tylko w harmonii ze środowiskiem, ale także z każdym z członków społeczności plemiennej.  Siła plemienia była oparta na sile i harmonii rodziny. Dobro każdej rodziny było esencją  harmonii i dobrostanu plemienia.

Potrzebujemy odnaleźć Sacrum Życia zaczynając od siebie i własnej rodziny, wprowadzić szacunek, tolerancję i akceptację we wzajemnych kontaktach. To my kobiety tworzymy siatkę powiązań i relacji w rodzinie i tym samym w społeczeństwie. Koniecznością jest, abyśmy poznały swoje dziedzictwo, zapomniane i ukryte na dnie serca każdej z nas, zanim odzyskamy swoją rolę uzdrawiania i karmienia innych.

Jeśli my kobiety uzdrowimy siebie będziemy mogły wtedy inspirować swoim przykładem, pozwalając światu odnaleźć równowagę między tym co męskie i żeńskie. Prawdy te znane wielu rdzennym ludom były przekazywane w kobiecych kręgach przez wieki. Możemy z tego dziedzictwa kobiet korzystać, należy ono do wszystkich Dzieci Matki Ziemi.

Każdy z nas może przyczynić się do zmian na Ziemi, zaczynając od siebie. Od wniesienia równowagi do własnego życia. Musimy znaleźć swoje centrum i ugruntowanie i uświadomić sobie, że wszystko co istnieje na naszej Planecie jest Święte i jest Jednością, a my jesteśmy tylko częścią Życia na Planecie. Potrzebna nam pokora i szacunek do całej otaczającej nas natury.

Wszyscy potrzebujemy zadać sobie pytania: Czy potrafię zauważać potrzeby innych istot zamieszkujących ze mną naszą Planetę?  Czy wiem, jak żyć w równowadze brania i dawania ze wszystkimi współmieszkańcami Matki Ziemi? Czy słyszę głos Matki Ziemi i jej mieszkańców? Czy wiem, jaką dać jej odpowiedź? Jaki jest mój wpływ na losy innych i los Matki Ziemi? Co po sobie zostawię następnym siedmiu pokoleniom?

Autorka:

Alicja Bednarska prowadzi na www.myworkshopping.com warsztaty, konsultacje indywidualne oraz wyjazdy rozwojowe.

Powiązane Wpisy